Kas ir psihoterapija

Psihoterapija ir viena no metodēm, ko lieto, lai ārstētu personas, kas cieš no emocionālām grūtībām vai to radītiem psihiskiem traucējumiem.

Dinamiskās psihoterapijas mērķi saistās ar to šķēršļu novākšanu, kas traucē cilvēkam atklāt un realizēt savu dziļāko būtību, savas iespējas, savu patieso „es”; šķēršļu, kas traucē augt un attīstīties visas dzīves garumā.

Terapijas mērķi saistās ar dzīves mērķa piepildīšanu- iegūt pilnu sava iekšējā potenciāla realizāciju.

Psihodinamika paredz, ka tagadnes grūtību saknes lielā mērā meklējamas cilvēka pagātnē, bērnības pieredzē un ka pārmaiņas ir panākamas, psihoterapijā gūstot jaunu, veselīgāku un adaptīvāku pieredzi.

Tam, kuram bijusi laimīga bērnība, lielāka iespēja dzīvē būt laimīgam, nekā tam, kuram klājies smagi. Taču cilvēkā slēpjas liels augšanas potenciāls, un pārvarētas grūtības dod spēku, briedumu un dziļumu.