Ieguvumi psihoterapijas procesā

Uzsākot psihoterapiju, visbiežāk tiek noformulēta galvenā problēma, ko terapijā atrisināt, izvirzīts mērķis, ko sasniegt. Taču līdztekus tam, psihoterapija sniedz arī citas labvēlīgas personības pārmaiņas. Atraisoties vienam mezglam cilvēka dzīvē, sakārtojas arī citas lietas. Noņemot slogu dvēselei, tā uzplaukst un cilvēks kļūst iekšēji stiprāks un atvērtāks.

Psihoterapijas procesā:

 • cilvēks kļūst mierīgāks, līdzsvarotāks, labāk spēj pārvarēt grūtības, izturēt un tikt galā ar to, ko agrāk nespēja;
 • uzlabojas attiecības ar citiem, mazinās gaidas un atkarība no citiem;
 • pieaug spēja uzņemties atbildību;
 • samazinās pārmērīga vainas sajūta un sevis kritizēšana;
 • palielinās izpratne par savas un citu rīcības motīviem, cilvēks kļūst iejūtīgāks un saprotošāks gan pret sevi, gan pret citiem;
 • labāk spēj parūpēties par sevi, savām vajadzībām (arī ienākumi, ejot psihoterapijā, pieaug);
 • cilvēks iepazīst un spēj pieņemt sevi, savu spēku un vājumu;
 • kļūst drošāks, pašpārliecinātāks, neatkarīgāks, mazāk jūtīgs pret kritiku, nepakļāvīgs manipulācijām;
 • pieaug iekšējā brīvība, spontanitāte, iespējams drošāk paust visas savas jūtas;
 • brīvāk var baudīt emocionālu tuvību;
 • atraisās radošais potenciāls, cilvēks sajūt enerģijas un spēka pieplūdumu, dzīvesprieku.

Reizēm šīs pārmaiņas notiek ātri, citreiz- prasa ilgāku laiku; taču tās ir noturīgas un saglabājas, ja pabeidzat psihoterapijas kursu, pārtraucot terapiju priekšlaicīgi, ieguvumi var samazināties vai pat izzust.