Kā notiek psihoterapija

Dinamiskā psihoterapija notiek sarunu veidā, sarunu partneriem sēžot vienam pret otru.

Pirmās ir izvērtēšanas vizītes, vidēji četras, kurās ārsts iepazīstas ar pacientu, formulē problēmu, tās iespējamos cēloņus un ārstēšanas plānu. Pacienta uzdevums ir saprast, kā viņš jūtas šī ārsta klātbūtnē, vai jūtas saprasts, vai var uzticēties, vai rodas cerība, ka viņam varēs palīdzēt. Ja rodas šaubas par saprašanos vai ārstēšanas kvalitāti, tās vislabāk uzreiz pārrunāt.

Ja pacientam ir nepieciešama psihoterapija un viņš tai piekrīt, tad tiek noslēgta mutiska vienošanās par terapijas norisi.

Psihoterapija ir konfidenciāla.

Vieta, kur notiek psihoterapija ir terapeita kabinets. Tā ir telpa, kur atklājas cilvēka iekšējā pasaule, tāpēc svarīgi tajā justies labi, ērti un droši. Mēs rūpējamies, lai kabinets atrastos diskrētā vietā, lai tas būtu anonīms (nevis rotātos ar lepnu izkārtni „PSIHOTERAPEITS”), lai būtu ērts krēsls, kur apsēsties, lai sarunu netraucētu durvju virināšana vai pēkšņs telefona zvans, lai apmeklētāji nesaskrietos viens ar otru kabineta durvīs.

Lai terapija palīdzētu, svarīgs ir noteikts un regulārs laiks, parasti tās ir 1-2 vizītes nedēļā noteiktā un nemainīgā laikā, sesijas ilgums- vidēji 45 minūtes. Pacients jūtas droši, ka ārsts viņu gaidīs un nebūs aizņemts, jo, kamēr abi nevienojas citādi, šis laiks viņam rezervēts neierobežoti ilgi, savukārt ārsts jūtas droši, ka viņam būs darbs. Psihoterapija ilgst vienu vai vairākus gadus, taču uzlabošanos var just arī pēc vienas sesijas. Personība aug, veidojas un mainās lēnām, tādi ir dabas likumi.

Samaksa. Latvijā diemžēl slimokase un veselības apdrošināšana neapmaksā psihoterapiju, tāpēc izdevumi balstās uz katra paša pleciem.