Personības spēks

2011. gada 22. janvāris

Personības spēksDarbs, nodošanās darbam, panākumi un sasniegumi savā profesijā ir viens no kritērijiem, pēc kā mēs vērtējam cilvēkus. No otras puses katrs darbinieks vispirms ir cilvēks, personība, un veidā, kā viņš veic savus darba pienākumus, parādās viņa personības īpašības.

Katrai personībai ir relatīvi konstants psihiskās enerģijas daudzums. Personības funkcionēšana, sasniegumi ir atkarīgi no brīvās psihiskās enerģijas daudzuma un no tā, cik tās vispār ir. Brīvās psihiskās enerģijas pieejamība ir galvenais personības spēka un veselības rādītājs.

Spēcīga personība ir stabila un mierīga, nosvērta un neatlaidīga, tās intereses ir noturīgas. Tā spēj reāli novērtēt situāciju un apstākļus, nebaidās no problēmām un spēj tās konstruktīvi risināt, izmanto vairākus risinājuma veidus, radošus risinājumus. Vienlaikus tā izvairās no nevajadzīgām grūtībām, lieki neriskē. Spēcīga personība pie adekvātas darba slodzes nesūdzas par nogurumu, neslimo.

Vāja personība ir emocionāli nelīdzsvarota, impulsīva, ar mainīgām, svārstīgām interesēm, garastāvoklis ir nestabils un no niecīga iemesla tas var spēcīgi pasliktināties vai arī uzlaboties, garastāvoklis ietekmē pienākumu izpildes kvalitāti. Vāja personība cenšas izvairīties no atbildības, pieņemot lēmumus, ir tendence pielāgoties, grūtās situācijās tā var atteikties no darba vai novelt to uz citiem. Tā viegli ieslīgst strīdos, problēmas risina nekonstruktīvi, bieži juceklīgi, ātri nogurst.

Katram cilvēkam ir savs spēks un savs vājums, dzīves gaitā cilvēks attīstās un nobriest, iemācās to, ko agrāk nav spējis.